Mest verwerkingsinstallatie

Mobiele container installatie zorgt voor uitstekende mestverwerking

Besparen met eigen mest

Verwarm uw eigen huis en schuren met uw eigen brandstof. U kunt van uw eigen mest pellets maken en deze stoken in een speciale pellet kachel. Daarnaast kunt u uw gehygiëniseerde mest verkopen voor export, los gestort of in pellets, en betaalt u niet voor het afvoeren van uw mest, maar levert uw mest geld op.


Mest exportwaardig maken door hygiënisatie

Hygiëniseren van uw mest maakt dat uw mest exportwaardig wordt. De mest kan ook voor box strooisel gebruikt worden op melkveebedrijven. De mest wordt een uur op minimaal 70 graden verhit waardoor de ziektekiemen eruit zijn. Hierdoor is het uitstekend geschikt als een zacht rustbed voor de koeien en hoeft u zich geen zorgen te maken over ziekten.

Werking van de mobiele container installatie

Mest wordt uit de kelder gepompt en met een bewezen scheider (Eys) gescheiden in een dunne fractie en dikke fractie. De dunne fractie kan teruggevoerd worden naar een kelder/silo alwaar deze gebruikt wordt om in de omgeving akkers te voorzien van mest met voornamelijk stikstof. In gebieden waar nauwelijks akkerbouw/tuinbouw is zal ook deze mest verwerkt moeten worden. De installatie kan modulair uitgebreid worden met een module ter verwerking van de dunne fractie. De Dikke fractie valt in een container en wordt dmv een specifiek droogproces tot minimal 60% ingedroogd. Daarbij wordt de mest conform de regels van de nVWA gehygieniseerd. De mest wordt getransporteerd naar een nevenstaande container. Het eindproduct is een exportwaardig product (dus verwerkt). De dunne fractie wordt of gefilterd waarbij het water loodsbaar is op het riool of hergebruikt kan worden voor bewassing tijdens droge seizoenen of luchtwassers (in varkensstallen). De dunne fractie kan na bewerking teruggevoerd worden in de container en tevens gehygiëniseerd worden waardoor ook het eindproduct hiervan geëxporteerd kan worden.


Wat kunnen wij u daarnaast bieden

• Ondersteuning bij de aanvraag van uw vergunningen

• Mestverwerking conform de eisen die gesteld zijn vanuit de overheid

• Ondersteuning bij de financieringsbehoefte voor deze installatie bij uw eigen bank of via andere kanalen (o.a. lease maatschappijen)

• Ondersteuning bij uw subsidieadviseurs omtrent de vragen en mogelijkheden vanuit het rijk of de provincie.

• Een breed netwerk aan partners die samen met ons werken aan een oplossing voor u als boer zodat uw bedrijf rendabel wordt en u niet afhankelijk hoeft te zijn, maar zelf bepaald over uw mestafzet.


Lees meer over de specificaties

Lees meer over mestverwerking

Bekijk de video over onze mestverwerkingsinstallatie

Of:

Neem contact op voor meer informatie


Mest verwerken op eigen boerderij

Dé oplossing voor het mestoverschot