Mest overschot in Nederland

Mestoverschot in Nederland

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt vanwege milieuregelingen. Boeren moeten daarom een deel van de mest die overblijft (mestoverschot) laten verwerken. De overheid heeft een verwerkingsplicht opgelegd voor de verwerking van mest. In Nederland heerst een mestoverschot en bij geen verwerking legt de overheid een boete op. De heffingsboete is op dit moment 11 euro per kilogram fosfaat. Heeft u bijvoorbeeld 6000 kilogram fosfaat dan komt dat al snel op 66.000,- euro!


Het mestprobleem

U kunt uw veestapel uitbreiden i.v.m. de afschaf van het melkquotum. Dit kan echter alleen mits er grond uitbereiding plaatsvindt of mestverwerking. Door de toenemende groei van rundveebedrijven kunnen varkensboeren de mest niet langer kwijt! Er is meer vraag naar rundveemest dan naar varkensmest bij handelaren. Varkensboeren blijven met hun mest in de kelder zitten. Daarnaast zijn de Vervangende Verwerking Overeenkomsten (VVO) erg schaars aan het worden. Hierdoor zijn boeren, die de mest niet kwijt kunnen op het land, hierop aangewezen.


De oplossing: Energiezuinige verwerking van mest op boerderijniveau

Met behulp van Uw mest in eigen beheer krijgt u een totale verwerking. Laat uw mestkelder niet langer vollopen en verhelp uw mestproblemen.Onze machine verwerkt uw mest tot gedroogde dikke fractie, is in staat stikstof om te zetten en een kalistroom over te houden zonder toevoegingen uit de dunne fractie. Wat u overhoudt is loosbaar water. Onze installatie is als eerste en nog enige in Nederland gecertificeerd voor hygiƫnisatie van uw mest.


Lees meer over de werking van de machine

Lees meer over mestverwerken


Mest verwerken op eigen boerderij

Dé oplossing voor het mestoverschot