Afvoer van uw dierlijke mest

Mestafvoer en eigen verbruik

Dankzij onze mestverwerking kunt u besparen op uw mestafvoer. Mineralen worden organisch gebonden, waardoor uitspoeling veel minder aan de orde is. Door de droge mest is het transport en het uitrijden veel goedkoper en beter voor het milieu, omdat er zo’n 65% minder water vervoerd hoeft te worden.

U heeft dus veel minder brandstof nodig en veel minder uren voor het uitrijden van uw mest omdat het water niet meer verplaatst hoeft te worden. Wat dan nog in de vrachtwagens zit is puur mest.

De boer hoeft geen contracten meer af te sluiten met mesthandelaren en weet wat zijn kosten zijn.

Lees meer over mestverwerking

Bekijk de specificaties van onze mestverwerkingsinstallatie

Bekijk de video over mestverwerking

of:

Neem contact op met ons


Mest verwerken op eigen boerderij

Dé oplossing voor het mestoverschot