Dunne fractie mest verwerken

Soorten mest voor onze installatie:

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten mest; Ten eerste dunne mest (vloeibaar), hieronder valt bijvoorbeeld Rundveemest, Varkensmest (fokvarkens en vleesvarkens) en Kalvermest.

Daarnaast kennen we Dikkere stapelbare mest, hieronder valt bijvoorbeeld Konijnenmest, Geitenmest en Pluimveemest (dit wordt al grotendeels verwerkt en geëxporteerd) .


Dit kan onze mestverwerkingsinstallatie voor u betekenen:

• Alle mestsoorten verwerken en bewerken op boerderijschaal.

• Verhoog uw opbrengsten en bespaar op lange termijn!

Besparen met eigen mest!

Hygiënisatie van uw mest

Verwerking tot loosbaar water

• Van drijfmest tot stapelbare mest.

• Uw mest als pellets brandstof


Lees hier hoe onze installatie naast uw dunne fractie ook de dikke fractie kan verwerken

Lees meer over het Mestoverschot in Nederland

Lees meer over mest verwerken


Mest verwerken op eigen boerderij

Dé oplossing voor het mestoverschot